English  Lietuviškai 
12345

AM reikalavimai

Pagal LR Aplinkos Ministerijos reikalavimus gamintojai ir importuotojai privalo:
  1. registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade;
  2. įvykdyti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduotis;
  3. tvarkyti pakuočių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Gamintojai ir importuotojai turi teisę:
  1. individualiai tvarkyti savo pakuočių atliekas.
  2. pakuočių atliekas sutartiniais pagrindais pavesti tvarkyti tokias atliekas tvarkančioms įmonėms;
  3. steigti gamintojų ir importuotojų organizacijas ar tapti tokių organizacijų nariais.