English  Lietuviškai 
12345

ISPM15

Tarptautinė augalų apsaugos konvencija (International Plant Protection Convention, IPPC) reikalauja, kad padėklai, kertantys nacionalines sienas, turi būti pagaminti iš medžiagų, kurios negali pernešti augalų ligų ir augalų kenkėjų. Šie reikalavimai yra pateikti standarte ISPM 15.

Padėklai, pagaminti iš neapdorotos medienos neatitinka ISPM 15 standarto.

Medienos apdorojimas
Vienintelė šiuo metu patvirtinta priemonė medienai apdoroti yra terminis apdorojimas (HT), kai mediena yra apdorojama prie mažiausiai 56 ° C temperatūros ne trumpiau kaip 30 minučių per visą medžio skerspjūvį.

Medinė pakavimo medžiaga, apdorota pagal ISPM15 reikalavimus turėtų būti paženklinta:

IPPC logotipas ant medinės pakavimo medžiagos

Šalies gamintojos ISO dviejų skaitmenų kodas

Unikalus gamintojo kodas, suteiktas Nacionalinės augalų apsaugos organizacijos (fitosanitarinės tarnybos)

Terminio apdorojimo kodas HT

Ženklo ribose jokia kita informacija neleistina

Visi ženklai turi būti lengvai įskaitomi, nenutrinami ir ant bent dviejų priešingų vertikalių paviršių. Kai kuriose šalyse galima atlikti remontą naudojant apdorotą medieną, paženklinta ISPM15 ženklu, leidžiančiu identifikuoti, kur ir kas atliko remontą.