English  Lietuviškai 
12345

Narystė

Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos bei užsienio juridiniai asmenys – medinės taros gamintojai bei remontuotojai. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

Asociaciją sudaro: Nariai bei asocijuoti nariai.

Asocijuotais nariais gali būti bet kokie suinteresuoti juridiniai bei 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, kurių veikla yra susijusi su pagrindinių narių veikla. Asocijuoti nariai neturi balsavimo teisės, tačiau gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime.

Asociacijos narys turi tokias teises:
 1. Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime, dalyvauti Asociacijos veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Asociacijos valdybai;
 2. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
 3. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
 4. Rinkti ir būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus;
 5. Naudotis Asociacijos suteikta informacija;
 6. Bet kada išstoti iš Asociacijos;
 7. Kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.

Privalumai

Asociacijos privalumus galima suskirstyti į dvi kategorijas: jie padeda arba uždirbti pinigus arba juos sutaupyti. Tai tik orientyras, bet rezultatai priklauso ir nuo Jūsų aktyvumo.
 • Reprezentacija valstybinėse ir privačiose organizacijose, siekiant užtikrinti, kad reglamentacija nepagrįstai (neprotingai) neapsunkintu darbo, nebrangintu, nesunaikintu verslo, ir kai keliami kokybės, profesinės atsakomybės, vadybos sąžiningumo ir kt. klausimai
 • Galimybė gauti Europos Sąjungos paramą atskiriems projektams, išnaudoti kitus finansavimo šaltinius
 • Bendrosios ir verslo informacijos skleidimas per internetinį tinklapį apie įvykius, publikacijas, teisinių aktų reikalavimų pasikeitimus pakavimo medžiagoms, verslui ir gamybai
 • Dalyvavimas sprendžiant žaliavų tiekimo (įvežimo) problemas
 • Medinės taros naudojimo skatinimas (augant alternatyvios taros agresyviai reklamai), centralizuotai kovojant su nesąžininga konkurencija ir dezinformacija
 • Galimybė pasidalinti bendrais interesais narių daugumą liečiančiais klausimais, užmegzti verslo ryšius su Asociacijos nariais ir partneriais (partnerystė per narystę); Bendradarbiavimas asociacijos viduje generuojant naujas idėjas ir diskusijas
 • Apsikeitimas informacija apie gerąją gamybos praktiką, metodiniais nurodymais, procedūromis ir kt.
Nario mokesčiai
 
Narių mokami mokesčiai Suma
Stojamasis nario mokestis 30 eur
Metinis nario mokestis (virš 15 darb-jų) 250 eur
Metinis nario (iki 15 darb-jų imtinai) ir asocijuoto nario mokestis 150 eur

Stojamasis bei nario mokesčiai mokami pavedimu. Mokėjimo rekvizitai:

Medinės taros gamintojų asociacija
Įmonės kodas: 302812423
AB Swedbank
Sąskaitos Nr.: LT90 7300 0101 3224 1349

Kaip tapti asociacijos nariu

Norint tapti Asociacijos nariu reikia:
 1. Užpildyti prašymą. (Galite atsisiųsti iš čia)
 2. Prašymą kartu su įmonės registravimo pažymėjimo kopiją reikia atsiūsti laišku arba el.paštu (PDF formate).
 3. Sumokėti Asociacijos stojamajį ir nario mokesčius.

Pretendentas tampa asociacijos nariu nuo valdybos sprendimo priimti dienos, sumokėjus
stojamąjį nario mokestį. Pretendentui nesumokėjus nustatytu laiku stojamojo nario mokesčio, laikoma, kad pretendentas neįvykdė stojimo į asociaciją reikalavimų ir nėra laikomas asociacijos nariu.