English  Lietuviškai 
12345

Naujienos

2014 m. I pusmečio aukcionuose nenupirkta visa pasiūlyta mediena.

2014 m. I pusmečio aukcionuose nenupirkta visa pasiūlyta mediena. Praėjusiuose aukcionuose perdirbėjai irgi nenupirko visos pasiūlytos žaliavinės medienos. Daugiausiai liko nenupirkta: malkinės medienos, beržo popiermedžių, kirtimo atliekų. GMU daro išvada, kad Lietuvos perdirbėjai apsirūpina žaliava. Bet perdirbėjų asociacijos kelia žaliavos stygiaus klausimą.

Apvaliosios medienos kainos palyginus su 2013 metais didėja, Spėliojama, kad pagrindinė to priežastis – didelė konkurencija biokuro ir plokščių medienos sektoriuose.

Šalyje veikia vis daugiau įvairių dydžių biokuro katilinių ar juo kūrenamų termofikacinių elektrinių. Jų atsiradimą lemia poreikis pigiau tiekti šilumą vartotojams. Netrukus žadama paleisti dar apie 50 biokuro jėgainių.

Stambus plokščių gamintojai krizės metų irgi padidino gamybinius pajėgumus.
ES siekia įpareigoti privalomai parduoti medienos žaliavą pirkėjams tam tikra prioritetine tvarka pagal medienos panaudojimo paskirtis, vadovaujantis pakopinės sistemos principu. Bet tam aktyviai priešinasi Europinės miškų savininkų organizacijos.

Duomenys rodo, kad Lietuvoje medienos kainos yra aukštesnės nei kaimyninėse šalyse. Be to daug medienos išvežama į užsienį, kas dar sukelia kainą. O tai gali sužlugdyti vietos medienos perdirbimo pramonę, ar ją padaryti nekonkurencinga. Urėdijos įrodinėja, kad tiesioginiai apvalios medienos pardavimai užsieniečiams kasmet mažėja. Bet kur ir kam ją parduoda tarpininkai, jie atseit nežino. Valdininkai prisidengia konkurencija ir ES direktyvomis, nenorint padėti vietiniams perdirbėjams. Išveždama žaliavą, o ne šalyje pagamintus produktus, valstybė praranda daug daugiau pajamų, nei surenka mokesčių iš urėdijų.

Šalies valdžia verčia urėdijas didinti pajamas, nepaisant kitų interesų. Privačių miškų savininkai tuo labiau nelinkę galvoti apie medienos apdirbimo sektoriaus ateitį. Jie patys orientuojasi į urėdijų aukcionų kainas.

Matomai dominuoja noras paimti pinigus šiandien (neduok dieve opozicijai liks).

Latvijoje medieną iš valstybinių miškų perka 20 įmonių ratas. Mūsų stambiausios įmonės irgi norėtų tokios tvarkos. Bet ar tai būtų naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms?

Siekiant apginti savo interesus, įmonės turi aktyviau dalyvauti šalyje vykstančiose procesuose.
 

Atgal